ریاضی

ریاضیات

اعداد توان دار

هر عدد با توان منفی برابر است با عکس همان عدد با توان مثبت (لازم به یادآوری است که عکس عدد می باشد) و بر عکس یعنی اگر کسری توان منفی داشته باشد، کسر را معکوس می کنیم و با توان مثبت می نویسیم (و باز هم لازم به ذکر است که معکوس کسر برابر است با )

تمام اعداد منفی وقتی به توان زوج می رسند مثبت می شوند اما وقتی به توان فرد می رسند، همان منفی باقی می مانند.

مثال :

تمام اعداد مثبت وقتی به توان فرد یا زوج می رسند، مثبت باقی می مانند.

مثال :

قرینه ی عدد a يعني –a . برای به دست آوردن قرینه ی هر عدد، آن عدد را در (1-) ضرب می کنیم.

در ضرب اعداد توان دار با توان مشابه توانها را می نویسیم و پایه ها را ضرب می ... در تقسیم اعداد توان دار با پایه های مشابه پایه هارا می نویسیم وتوان هارا ...17 دسامبر 2009 ... يكي از نكات جالب در مورد اعداد تواندار پيدا كردن رقم يكان يك عدد توان دار بدون بدست آوردن مقدار عدد توان دار است. ...File Format:آموزش ریاضی _ مقطع راهنمائی _ توانسر فصل مبحث توان. توان چیست · محاسبه توان · قوانین ضرب اعداد توان دار توان منفی یک عدد. ...سر فصل مبحث توان. توان چیست · محاسبه توان · قوانین ضرب اعداد توان دار توان منفی یک عدد. مدرس آقای یوسف دانشجوی دانشگاه شریف ...سايت آموزش و كنكور الكترونيك .سازمان سنجش پارسي تست کنکور دانشگاه آزاد سراسري آزمايشي كارنامه پاسخ تشريحي منابع سوالات منابع دانشكده پارسی تست دبيرستان پيش ...1- جمع و تفریق توان ها: در جمع و تفریق دو یا چند عدد توان دار، ابتدا هر کدام ...سوال اعداد توان دار ، ریاضی اول راهنمایی ریاضی. ... کسی میدونه بزرگترین مقسوم علیه مشترک یه عدد توان دار رو چطور میشه بدست آورد؟ مثلا 12 به توان 6 رو ...ﺮﻳﻒ و ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي ﺿﺮب اﻋﺪاد ﺗﻮان دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دورة راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ .... ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب اﻋﺪاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻋﺪد ﺗﻮان دار را ﻛﻪ در دوره راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ...

اعمال اصلي در توان

هرگاه عددی را چند بار در خودش ضرب کنیم، می گوییم آن عدد را به توان رسانده ایم.

که در را پایه و n را توان می نامیم. نام دیگر توان، نما می باشد.

اعمال اصلی بر روی اعداد توان دار:

1- جمع و تفریق توان ها: در جمع و تفریق دو یا چند عدد توان دار، ابتدا هر کدام از اعداد را جداگانه به توان می رسانیم. سپس با هم جمع یا تفریق می کنیم.

مثال :

2- ضرب توان ها: سه حالت دارد:

الف) اگر پایه ها با هم مساوی و نماها نامساوی باشند، ‌یکی از پایه ها را می نویسیم و سپس نماها را با هم جمع می کنیم.

ب) اگر نماها مساوی و پایه ها نامساوی باشند یک نما را نوشته و پایه ها را در هم ضرب می کنیم.

ج) اگر پایه ها نامساوی و نماها نیز نا مساوی باشند ابتدا هر یک از آن ها را به توان می رسانیم سپس در هم ضرب می کنیم.

مثال :

3- تقسیم توانها: سه حالت دارد:

الف) اگر پایه ها با هم مساوی و نماها نامساوی باشند یک پایه را نوشته و نماها را از هم کم می کنیم.

ب) اگر نماها مساوی و پایه ها نا مساوی باشند یک نما را نوشته و پایه ها را بر هم تقسیم می کنیم.

ج) اگر پایه ها نامساوی و نماها هم نامساوی باشند ابتدا هر یک از آنها را به توان می رسانیم سپس بر هم تقسیم می کنیم.

4- به توان رساندن اعداد توان دار: هرگاه بخواهیم یک عدد توان دار را به توان برسانیم، پایه ها را نوشته و نماها را در هم ضرب می کنیم.

5- توان صفر: هر عدد (مخالف صفر) به توان صفر برابر با 1 است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم آبان ۱۳۸۹ساعت 20:24  توسط محمد رضا علی مردانی  |